POLİTİKALARIMIZ

Bilgi Güvenliği Politikamız

TEMSA İŞ MAKİNALARI İMALAT PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. olarak bünyemizde bulunan kurumsal varlıklarımızı, müşteri varlıklarımızı ve çalışanlarımızın varlıklarını korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

• Firmamız; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri yönetmeyi,

• Sürekli eğitimler ile bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı ve firma genelinde tam katılım sağlamayı,

• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

TEMSA İŞ MAKİNALARI, tüm süreçlerinde “Entegre Yönetim Sistemi” ilke ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişmeyi amaçlayan bir işletmedir. Bu çerçevede, kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiştir. Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler ve bunları destekleyen tüm süreçlerde hedeflerini (KPI) oluşturarak;

• Tüm süreçlerimizi Risk Bazlı Yaklaşım ile yönetmek,

• Ürün/hizmetlerimizi müşteri şartları ve kalite standartlarına uygun şekilde sunmak,

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek,

• Müşterilerimizin talep ve şikayetlerini ön yargısız ve adil değerlendirmek; açık, şeffaf, hızlı ve müşteri odaklı çözmek,

• Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili yasal şart ve mevzuatlara tam uyum sağlamak,

• İş Güvenliğinde “sıfır kaza” yaklaşımını temel ilke edinmek,

• Çevre kirliliğini önlemek ve bunu kurumsal kültürün bir parçası haline getirmek,

• Çevre ile ilgili riskleri ve acil durumları tespit etmek bu konularda önleyici yaklaşım sergilemek,

• Tüm ilgili taraflarda çevre ve enerji verimliliği bilincini geliştirmek,

• Çevreye olan etkilerimizi azaltmak ve olumlu çevre boyutlarımızı arttırmak,

• Çalışan, müşteri, tedarikçi ve ziyaretlerimiz gibi bütün ilgili taraflar için sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,

• Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmek,

• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmek,

• Kurumsal, girişimci, açık ve direkt iletişime sahip bir organizasyonel iklim ile tüm çalışanlarımızın bütünsel bir ekip olarak sürekli daha iyiye doğru ilerlemesini sağlamaktan sorumludur.